نرم افزار های مورد نیاز

تبلیغات متنی


تعبیر دیدن غرق شدن در خواب

تعبیر خواب غرق شدن : شنا کردن همیشه با ترس از غرق شدن همراه است. به تعبیر بسیاری از معبران غرق شدن در خواب بد نیست و برای بیننده خواب زیاد بد نیست بهتر اینکه نجات پیدا کند.

تعبیر خواب غرق شدن

تعبیر خواب غرق شدن حضرت امام جعفر صادق(ع)

حضرت امام جعفر صادق(ع) فرماید: دیدن غرق شدن به خواب بر چهار و جه است.
مال بسیار, بخت واقبال درکارها , صحبت وهمنشینی با مردم بی مذهب , منفعت.

تعبیر خواب غرق شدن محمدبن سیرین

محمدبن سیرین گوید: اگر درخواب بیند در دریا غرق شد و بمرد، دلیل که پادشاه او را هلاک کند.
اگر بیند که در رود غرق شد، دلیل کند که تا به وقت مرگ از غم رهایی بیابد و هر چند رود بزرگتر و صافتر بود، مرد بزرگوارتر و به منزلت و دیانت بهتر بود.

تعبیر خواب غرق شدن جابر مغربی

جابر مغربی گوید: اگر فردی در خواب ببیند غرق شده و بمیرد دلیل بر این است که در شغل دنیا غرق می شود.
اگر فردی در خواب ببیند که آب را فرو می برد و آن را بالا می آورد دلیل بر این است که کار دنیا را که بدست آورده بگذارد و راه آخرت را برای خود برمی گزیند.
اگر فردی در خواب ببیند ملک و یا حیوانی که متعلق به او است غرق شده دلیل بر این است که از کاری فرو ماند و عاقبت از آن کار رهایی می یابد.

همچنین بخوانید : تعبیر خواب دریا , تعبیر خواب باران

تعبیر خواب غرق شدن لوک اويتنهاو

لوک اويتنهاو مي گويد: در حال غرق شدن : اتفاق بزرگ
غرق شدن : يک خوشبختي بزرگ را از دست ميدهيد ، يا ازدواجي بد خواهيد داشت
شاهد غرق شدن کسي بودن : سود
غرق شدن در دريا : بدبختي که به دست خود موجب شده ايم

تعبیر خواب غرق شدن آنلي بيتون

آنلي بيتون مى‏گويد: اگر خواب ببينيد غرق مي شويد ، علامت آن است كه زيان مالي خواهيد ديد . اما اگر در حين غرق شدن به گونه اي خود را نجات دهيد ، نشانة آن است كه از مقام كنوني خود به شهرت و ثروت دست خواهيد يافت .
اگر خواب ببينيد ديگران غرق مي شوند ، و شما براي نجات آنها مي شتابيد ، علامت آن است كه به دوست خود كمك مي كنيد تا به مقام درخوري دست يابد .
اگر زني خواب ببيند شوهرش در آبها غرق مي شود ، علامت آن است كه از مرگ كسي عزادار خواهد شد

مشخصات

دانـــــلود

برچسب ها

مطالب پیشنهادی ما

دیدگاه های شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین دیدگاه‌ها

    دسته‌ها