نرم افزار های مورد نیاز

تبلیغات متنی


تعبیر دیدن ادرار کردن در خواب

تعبیر خواب ادرار کردن : ادرار کردن در خواب به تعبیر بسیاری از معبران بستگی به جا و مکان ان فرق دارد . و آیا ادرار کردن خود را در خواب ببینید یا دیگران را. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر خواب ادرار را آماده کردایم.

تعبیر خواب ادرار کردن

تعبیر خواب ادرار کردن , امام جعفر صادق (ع)

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ادرار کردن در خواب به موقع خويش . به مرد توانگري رسد اما آنکه درويش باشد.
بنده را آزادي بود , بيمار را شفا بود , محبوس را فرج بود , مسافر را باز آمدن بود , عامل را معزولي بود , خليفه را مرگ بود , قاضي را عزل بود , بازرگان را زيان باشد در تجارت.

تعبیر خواب ادرار کردن , حضرت دانیال

حضرت دانیال فرماید: اگر ببیند در جایی که نمی داند کجاست ادرار می کند از دیار مجهولی زن اختیار کند و اگر زن باشد شوی بر گزیند.
اگر در ادرارش خون ببیند فرزندی ناقص پیدا می کند.
اگر به جای ادرار چرک از او خارج شود فرزندش از لحاظ جسمی علتی خواهد داشت و آسیبی ناقص کننده به او وارد شود.

همچنین بخوانید : تعبیر خواب مدفوع

تعبیر خواب ادرار کردن ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که اندر چاهی ادرار کرد، دلیل کند که از کسی مال حلال حاصل کند.
اگر بیند که ادرار همی کرد، دلیل کند که او را فرزندی آید که قران ظاهرخواند و عالم و دانا گردد.
اگر بیند که برخی از ادرار ریخت و برخی با خود داشت، دلیل کند که برخی از مال وی برود و برخی اندوه وغم از وی جدا گردد.
اگر بیند که مردمان از ادرار وی همی مسح کردند، دلیل کند که او را فرزندی آید که عالم و دانا گردد و مردمان متابع او گردند.

تعبیر خواب ادرار کردن منوچهر مطيعي تهراني

منوچهر مطيعي تهراني گويد: ديدن بول يا ادرار در خواب دو صورت دارد. يا بيننده خواب خودش ادرار مي کند يا مي بيند که ديگري ادرار مي کند. به هر حال ديدن بول در خواب بد نيست.
اگر ديديد که خودتان ادرار مي کنيد از غم فارغ مي شويد و ناراحتي هايي که داريد از بين مي رود. اين با مقدار ادراري که مي کنيد بستگي مستقيم دارد. هر چه بيشتر ادرار کنيد فراغت شما از غم و غصه بيشتر است.

ادرار کردن دیگران

اگر ديديد که ديگري ادرار مي کند نيک است. چنانچه شاهد ادرار ديگري بوديد خرمي و صفا است هم براي بيننده خواب و هم براي کسي که در خواب ديده ايد ادرار مي کند.
اگر ديديد ديگري ادرار مي کند و ادرار او لباس شما را ملوث و آلوده کرده از او مختصر آزردگي خاطر پيدا مي کنيد که رفع مي شود. چنانچه ببينيد که ادرار مي کنيد و ادرار شما به لباس و پا و کفشتان مي ريزد به نعمت و رفاه آميخته به خرمي و شادي مي رسيد و بسيار نيکو است.

تعبیر خواب ادرار کردن کتاب سرزمين روياها

درکتاب سرزمين روياها آمده است :
خواب ادرار : مورد تحقيير قرار ميگيريد .
در تخت خود ادرار ميكنيد : منفعتهاي عالي در كار
به ديوار ادرار ميكنيد : يك معامله يا قرارداد مربوط به كار شكل ميگيرد .
ديگران به ديوار ادرار ميكنند :رضايت كامل از كارهائي كه در پيش داريد .
بچه ها ادرار ميكنند : علامت سلامتی
يك ظرف مخصوص ادرار : آينده شما روشن و خوش خواهد بود

مشخصات

دانـــــلود

برچسب ها

مطالب پیشنهادی ما

دیدگاه های شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین دیدگاه‌ها

    دسته‌ها